Konkurs ofert na wsparcie reazlizacji zadania publicznego 2021 - zarządzenie 206/2020

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pod nazwą  - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w domach, polegających na sprawowaniu opieki paliatywnej i hospicyjnej domowej.

 Więcej