Konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań w 2020 roku

Zarządzeniem Nr 40/2020 z dnia 12 marca 2020 r. Burmistrz Miasta Wągrowca ogłosił:

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku  - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z 12 marca 2020 r. [POBIERZ TUTAJ]

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z 12 marca 2020 r. [POBIERZ TUTAJ]

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku  - Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z 12 marca 2020 r. [POBIERZ TUTAJ]

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku  - Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z 12 marca 2020 r. [POBIERZ TUTAJ]

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku - Załącznik nr 5 do Nr Zarządzenia 40/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z 12 marca 2020 r. [POBIERZ TUTAJ]