Przetarg nieograniczony na Utrzymanie zimowe ulic miejskich na terenie miasta Wągrowca

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu