Plany pracy Komisji stałych

Plan pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 r.

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 r.

Plan Pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 r.

Plan Pracy Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 r.

Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 r.