Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w kwietniu 2019 r.

4 kwietnia godz. 16.30 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Rozpatrzenie wniosku.
-
8 kwietnia godz. 15.00 - Doraźna Komisja Statutowa - Urząd Miejski sala 201
-
8 kwietnia godz. 17.00 - Komisja Budżetowa - posiedzenie wyjazdowe - temat komisji - Analiza finansowa Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wągrowcu wraz z porównaniem dochodów i wydatków w latach 2015-2019.
-
9_kwietnia godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201- temat komisji - Analiza zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych pod względem potrzeb uczniów, w tym analiza finansowa zajęć pozalekcyjnych przez dyrektorów w poszczególnych szkołach. Analiza pracy świetlic szkolnych, funkcje opiekuńcze i rozwijanie zainteresowań uczniów, warunki pobytu uczniów w świetlicach. Funkcjonowanie miejskich programów społecznych: 500+, Program Wągrowiecka Rodzina 3+, Program Senior 60+, Program Młody Wągrowczanin.
-
10 kwietnia godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - posiedzenie wyjazdowe - temat komisji - Zapoznanie się z działalnością i planami Aquaparku Sp. z o.o. - informacja  o stanie rzeczowym i finansowym.
-
11 kwietnia godz. 16.00 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Badanie wykonania budżetu za 2018 r. z procedurą absolutoryjną:
- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. łącznie z analizą  i realizacją planu dochodów i wykonania wydatków;
- kontrola skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń z podatku od nieruchomości i środków transportowych osobom fizycznym i prawnym;
- analiza sprawozdań budżetowych.
-
16 kwietnia godz. 16.30 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Rozpatrzenie wniosku.
-
 
25 kwietnia godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
-
23 kwietnia godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
-
24 kwietnia godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.