Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu: 

mgr Wiesław Zając