Powyżej 30 000,00 euro

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów osobowych (mikrobusów) na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych Sygnatura akt: TI.271.20.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 5

Załacznik nr 6 do SIWZ

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów osobowych (mikrobusów) na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki od nr 1 do nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacja o unieważnieniu

Przetarg nieograniczony na budowę ulicy za sądem w Wągrowcu etap I ul. Wachowiaka

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 8

Załącznik do SIWZ nr 9 - wzór umowy

Załacznik do SIWZ nr 10 cz I - dokumentacja techniczna

Załacznik do SIWZ nr 10 cz II - dokumentacja techniczna

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Wągrowca.

Ogłoszenie o zamóweiniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu