Uchwała Składu Orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010r.

Uchwała Składu Orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010r.