Wyniki wyborów

1. Frekwencja wyborcza w mieście Wągrowiec wg stanu na godz.: 10:00, 15:00 i 19:00

2. Wyniki wyborów Burmistrza miasta Wągrowca w poszczególnych obwodach głosowania.

3. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Wągrowcu w poszczególnych okręgach wyborczych i obwodach głosowania.

4. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z dnia 22 listopada 2010 r. o wynikach wyborów Burmistrza Miasta.

5. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z dnia 22 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do Rady Miejskiej w Wągrowcu.