Uchwała Składu Orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Składu Orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wągrowca