Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na ucznia dla niesamorządowych przedszkoli na rok 2018

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2018