Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na ucznia dla przedszkoli na rok 2019

Aktualizacja nr 1 podstawowej kwoty dotacji