Aktualizacja nr 2 podstawowej kwoty dotacji na ucznia dla niesamorządowego przedszkola w roku 2019

Aktualizacja