Podstawowa kwota dotacji w roku 2020

Podstawowa kwota dotacji rok 2020