Aktualizacja nr 2 podstawowej kwoty dotacji na ucznia dla przedszkoli na rok 2020

Aktualizacja PKD nr 2