Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

Najbliższa XLVII  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 29 grudnia 2021 r. o godz. 16.00 w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15.
 
  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawy regulaminowe.
  3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2021-2033.
  4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
  6. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga