Aktualizacja nr 1 podstawowej kwoty dotacji na ucznia dla przedszkoli na rok 2021

Aktualizacja PKD