14. Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.II.7
10.03.2011
ZMIANA PRZEZNACZENIA TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania Przestrzennego, pokój nr 108, ul. Kościuszki 15a, tel. 67 262 15 22 wew. 245; 67 268 03 21; +48 603 203 329
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek o zmianę przeznaczenia terenu.
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • do 14 dni - potwierdzenie rejestracji wniosku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie ma zastosowania.
VII. UWAGI:
  • złożony wniosek podlega rejestracji w stosownym rejestrze. Okresowej analizy wniosków
    w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje Burmistrz i występuje ze stosownymi wnioskami do Rady Miejskiej w Wągrowcu.
    O przystąpieniu do sporządzenia nowego lub zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga Rada Miejska w formie uchwały. Złożony wniosek brany jest pod uwagę po podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały, na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.