Urząd Stanu Cywilnego

13. Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
USC.II.13
04.11.2011
NADANIE NAZWISKA DZIECKU POZAMAŁŻEŃSKIEMU
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 17, pokój nr 4,
tel.: 67-262-15-06
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.);
2. Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z  2021r., poz. 1923 ze zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • Dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty)
  • Wniosek o przyjęcie oświadczenia
  • Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez: matkę dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żonę

 Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat niezbędna jest również jego zgoda, wyrażona osobiście. Tożsamość dziecka winna być potwierdzona dokumentem ze zdjęciem.

IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie. Jeżeli dziecko urodziło się poza Wągrowcem sprawa jest załatwiana niezwłocznie po przeniesieniu do SRP z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie dotyczy.
VII. UWAGI:
  • oświadczenie o nadaniu nazwiska męża matki i żony ojca można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.
Lista wiadomości