Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia

14. Zapytanie o tereny inwestycyjne miasta Wągrowca

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
PM.II.21
04.11.2011
ZAPYTANIE O TERENY INWESTYCYJNE MIASTA WĄGROWCA
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia,  pokój nr 102, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 32
II. PODSTAWA PRAWNA:
  • nie dotyczy.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • bez zbędnej zwłoki
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie dotyczy
VII. UWAGI:
 
Lista wiadomości