Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

20. Numeracja porządkowa nieruchomości

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
WRM.6624
27.06.2018
NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 103, ul Kościuszki 15a;  tel.:  67 26 80 316  lub  67 26 21 507
II. PODSTAWA PRAWNA:
  1. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze.zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek właściciela lub osoby władającej nieruchomością (zarządcy) o nadanie numeracji porządkowej nieruchomości według ustalonego wzoru - wzór stanowi załącznik do karty,
  • kopie mapy zasadniczej obejmującej nieruchomość.
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • do 14 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie podlega.
VII. UWAGI:
  • wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu - parter holl lub
    w Wydziale Rozwoju Miasta I piętro pokój nr 103.
Lista wiadomości