Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

17. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
GMK.II.8
10.03.2011
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI
PRZYMUSOWEJ Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 103a, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 17
II. PODSTAWA PRAWNA:
  1. ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz.. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.),
  2. ustawa  z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.. U. z 2001 r. Nr 124, poz.1361 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek strony o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • w terminie do 14 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie przysługuje.
VII. UWAGI:
 
Lista wiadomości