Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

12. Rozgraniczenie nieruchomości

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
GMK.I.21
10.03.2011
ROZGRANICZENIE  NIERUCHOMOŚCI
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 105, ul Kościuszki  15 a; tel.:  67 2628 03 15
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.. U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o rozgraniczenie nieruchomości według ustalonego wzoru - wzór stanowi załącznik do karty
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej..
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • do 30 dni od dnia złożenia dokumentacji, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • w przypadku wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, strona niezadowolona
  z ustalenia przebiegu granicy  może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie przekazania sprawy Sądowi.
VII. UWAGI:
 • czynność ustalenia przebiegu granic dokonuje geodeta upoważniony przez Burmistrza Miasta,
 • koszty czynności geodezyjnych ponosi wnioskodawca,
 • w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Lista wiadomości