Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

19. Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
GMK.II.10
10.03.2011
WYKONANIE PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 103a, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 17
II. PODSTAWA PRAWNA:
  1. ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • warunkowa umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego.
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca przez Burmistrza Miasta Wągrowca od dnia otrzymania od notariusza sporządzającego umowę sprzedaży zawiadomienia o jej treści.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie przysługuje.
VII. UWAGI:
  • prawo pierwokupu przysługuje Gminie Miejskiej w przypadku sprzedaży:

- niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa lub Gminy,

- prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej,

- nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne,

- nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości.

Lista wiadomości