Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

21. Poświadczenia i oświadczenia dla potrzeb obrotu nieruchomościami rolnymi

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
GMK.II.15
10.03.2011
POŚWIADCZENIA I OŚWIADCZENIA DLA POTRZEB OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 103, ul Kościuszki 15a;   tel.:  67 26 80 316  lub 67 26 21 507
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz.592 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek dot. poświadczenia według ustalonego wzoru - wzór stanowi załącznik do karty,
 • oświadczenie według ustalonego wzoru - wzór stanowi załącznik do karty,
 • wyciąg z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów stanowiący o prawie własności gospodarstwa rolnego.
IV. OPŁATY:
 • podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 • opłatę skarbową można uiścić

- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w godz. 9.00 -14.00

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wagrowcu 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • niezwłocznie,
 • w sprawach wymagających wyjaśnienia do miesiąca,
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych od 1 do 2 miesięcy - termin może być przedłużony za odrębnym powiadomieniem.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • nie podlega.
VII. UWAGI:
 
Lista wiadomości