Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

22. Dzierżawa - najem gruntów

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
WRM.6845
27.06.2018
DZIERŻAWA - NAJEM  GRUNTÓW
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 103, ul Kościuszki 15a;  tel. 67 26 80 316  lub 67 26 21 507
II. PODSTAWA PRAWNA:
  1. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.),
  2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.),
  3. uchwała Nr XVII/112/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Wągrowiec.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  •  wniosek osoby zainteresowanej najmem/dzierżawą według ustalonego wzoru - wzór stanowi załącznik do karty
  • wniosek odoby zainteresowanej najmem gruntu pod reklamę według ustalonego wzoru - wzór stanowi załącznik do karty
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • do 3 miesięcy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie podlega.
VII. UWAGI:
  • wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu - parter holl lub w Wydziale.
Lista wiadomości