Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

23. Sprzedaż mieszkań

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
WRM.7125
27.06.2018
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 103, ul Kościuszki 15a;     tel.:  67 26 80 316  lub  67 26 21 507
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)
 2. uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVII/112/2008 z dnia 28 lutego 2008 r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
  3. uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXIV/154/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych
  4. uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XIII/91/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek najemcy lokalu z danymi personalnymi - według ustalonego wzoru - wzór stanowi załącznik do karty
 • Zaświadczenie ZGM w Wągrowcu o nie zaleganiu w opłatach
 • kopia umowy najmu.
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • około 5 miesięcy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • nie podlega.
VII. UWAGI:
 
Lista wiadomości