Budżet miasta

Budżet miasta Wągrowca na 2004 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r.