Sprawozdania budżetowe.

Sprawozdania finansowe łączne Gminy Miejskiej Wągrowiec za 2018 r.

Sprawozdania finansowe łączne Gminy Miejskiej Wągrowiec za 2018 r.

Lista wiadomości