Za zniszczenie terenów zieleni lub drzew i krzewów