Raporty oddziaływania na środowisko, analizy porealizacyjne

Raport oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko - budowa centrum handlowo - usługowego ul. Kcyńska ( 3-02/07 )(listopad 2007 )

 

Lp.

 

Raport oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko, analiza porealizacyjna, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 

1

Numer wpisu

3-02/07

 

2

Nazwa dokumentu

Raport oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko dla budowy centrum handlowo - usługowego wraz z parkingami i towarzyszącą infrastrukturą zgodnie z załączonym wnioskiem zlokalizowanego przy ulicy Kcyńskiej na działce o numerze geodezyjnym 1634 w Wągrowcu

3

Data sporządzenia dokumentu

Listopad 2007

4

Wykonawca dokumentu/zamawiający wykonanie dokumentu

Mirosław Glapiak

5

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 )

6

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

7

Numery innych wpisów w wykazie dotyczących podmiotu, który wykonał/zamówił wykonanie dokumentu

1-15/07 ; 2-26/07

8

Uwagi

brak

Lista wiadomości