Raporty oddziaływania na środowisko, analizy porealizacyjne

Raport oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko dla budowy zbiornika przeznaczonego do magazynowania benzyny bezołowiowej i oleju napędowego przy istniejącej stacji Kontroli Pojazdów w Wągrowcu przy ul. Rogozińskiej 47 ( 3-03/07)(grudzień 20

 

Lp.

 

Raport oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko, analiza porealizacyjna, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 

1

Numer wpisu

3-03/07

 

2

Nazwa dokumentu

Raport oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko dla budowy zbiornika przeznaczonego do magazynowania benzyny bezołowiowej i oleju napędowego przy istniejącej stacji Kontroli Pojazdów w Wągrowcu przy ul. Rogozińskiej 47

3

Data sporządzenia dokumentu

Grudzień 2007

4

Wykonawca dokumentu/zamawiający wykonanie dokumentu

Jacek Szulczyk

5

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 )

6

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

7

Numery innych wpisów w wykazie dotyczących podmiotu, który wykonał/zamówił wykonanie dokumentu

1-13/07 ; 2-21/07

8

Uwagi

brak

Lista wiadomości