Raporty oddziaływania na środowisko, analizy porealizacyjne

Raport oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko dla instalacji anteny linii radiowej na wieży telekomunikacyjnej zlokalizowanej na terenie ENEA S.A. Główny Punkt Zasilania (3-01/07)(luty 2007r.)

 

Lp.

 

Raport oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko, analiza porealizacyjna, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 

1

Numer wpisu

3-01/07

 

2

Nazwa dokumentu

Raport oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko dla instalacji anteny linii radiowej na wieży telekomunikacyjnej zlokalizowanej na terenie ENEA S.A. Główny Punkt Zasilania Wągrowiec, na działce o numerze ewidencyjnym 33, ul. Kcyńska 102 w Wągrowcu

3

Data sporządzenia dokumentu

Luty 2007r.

4

Wykonawca dokumentu/zamawiający wykonanie dokumentu

Andrzej Ambroziak

5

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 )

6

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

7

Numery innych wpisów w wykazie dotyczących podmiotu, który wykonał/zamówił wykonanie dokumentu

1-04/07

8

Uwagi

brak

Lista wiadomości