Wnioski o wydanie decyzji

16. Budowa ulic S. Mikołajczyka, K. Bonowskiego, W. Kowalskiego w Wągrowcu ( NR 1-01/08)(4.08.2008r.)

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1

Numer wpisu w spisie kart

1-1/08

 

2

Zakres przedmiotowy wniosku

budowa ulic S. Mikołajczyka, K. Bonowskiego, W. Kowalskiego w Wągrowcu

3

Znak sprawy

TI.CEE. 7624-1/08

4

Data złożenia

21. lipca 2008r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres)

NAP-PROJEKT Michał Krüger

64-600 Objezierze 27/5

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

1.      Wniosek

2.      Informacja o przedsięwzięciu

3.      Kopia mapy ewidencyjnej

4.      Kopia pełnomocnictwa

5.      Dowód wniesienia opłaty skarbowej

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta Wągrowca

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ) tel. 67 26 89 182

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )

W toku

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

Lista wiadomości