Wnioski o wydanie decyzji

17. Budowa łącznika ulicy K. Bukowieckiego i 11 listopada wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Wągrowcu ( NR 1-02/08)(4.09.2008r.)

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1

Numer wpisu w spisie kart

1-2/08

 

2

Zakres przedmiotowy wniosku

budowa łącznika ulicy K. Bukowieckiego i 11 listopada wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Wągrowcu

3

Znak sprawy

TI.CEE. 7624-2/08

4

Data złożenia

4 września 2008r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres)

Grzegorz Kamieński, Zastępca Burmistrza Miasta Wągrowca

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

1.      Wniosek

2.      Informacja o przedsięwzięciu

3.      Kopia mapy ewidencyjnej

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta Wągrowca

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ) tel. 67 26 89 182

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )

W toku

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

Lista wiadomości