Wnioski o wydanie decyzji

18. budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z myjnią oraz infrastrukturą techniczną (NR 1-01/09)(17.03.2009r.)

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1

Numer wpisu w spisie kart

1-1/09

 

2

Zakres przedmiotowy wniosku

budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z myjnią oraz infrastrukturą techniczną, zlokalizowana na działce nr 2394 położona w Wągrowcu przy ulicy Opackiej

3

Znak sprawy

TI.CEE. 7624-6/09

4

Data złożenia

17 marca 2009r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres)

Dorota Pelplińska, Pol-Swed Projekt Sp. z o.o.

Ul. Obrońców Westerplatte 31/2, 81-706 Sopot.

Pełnomocnik Statoil Poland Sp. z o.o.

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

1.      Wniosek

2.      Karta informacyjna przedsięwzięcia

3.      Kopia mapy ewidencyjnej

4.      Wypis uproszczony z rejestru gruntów

5.      Kopia pełnomocnictwa

6.      Dowód wniesienia opłaty skarbowej

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta Wągrowca

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ) tel. 67 26 89 182

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )

W toku

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

Lista wiadomości