Wnioski o wydanie decyzji

24. Budowa obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej 241 (NR 1-7/09)(27.05.2009r.)

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1

Numer wpisu w spisie kart

1-7/09

 

2

Zakres przedmiotowy wniosku

budowa obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej 241

3

Znak sprawy

TI.CEE. 7624-16/09

4

Data złożenia

27 maj 2009r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres)

Lafrentz Polska Sp. z o.o.

ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań Pełnomocnik Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

1.      Wniosek

2.      Karta informacyjna przedsięwzięcia

3.      Kopia mapy ewidencyjnej

4.      Wypis uproszczony z rejestru gruntów

5.      Dowód wniesienia opłaty skarbowej

6.      Pełnomocnictwo

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta Wągrowca

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ) tel. 67 26 89 182

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )

W toku

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

Lista wiadomości