Wnioski o wydanie decyzji

25. budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Fiedlera i Orzeszkowej ( NR 1-08/09 )(17.08.2009r.)

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1

Numer wpisu w spisie kart

1-8/09

 

2

Zakres przedmiotowy wniosku

budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Fiedlera i Orzeszkowej na działkach oznaczonymi numerami geodezyjnymi: 20/1, 5317, 9080/2, 9076/3, 5314, 5309/1, 5307/11, 5307/12, 5307/13, 5305, 5315, 5304/4

 

3

Znak sprawy

TI.CEE. 7624-18/09

4

Data złożenia

17 sierpień 2009r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres)

1.      Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

1.      Wniosek

2.      Karta informacyjna przedsięwzięcia

3.      Kopia mapy ewidencyjnej

4.      Wypis uproszczony z rejestru gruntów

5.      Dowód wniesienia opłaty skarbowej

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta Wągrowca

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ) tel. 67 26 89 182

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )

W toku

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

Lista wiadomości