Wnioski o wydanie decyzji

27.Budowa węzła betoniarskiego przy ulicy Jankowskiej 6 w Wągrowcu ( NR 1-1/11)(23.03.2011r.)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

1/2011

2.       

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Wniosek

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.1.2011

8.       

Dokument wytworzył

Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Jankowska 6, 62-100 Wągrowiec

9.       

Data dokumentu

18.03.2011r.

10.   

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu ( Centrum Edukacji Ekologicznej ), ul. Średnia 18, 62-100 Wągrowiec, tel 67 2689 182, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Nie dotyczy

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

23.11.2011r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości