Wnioski o wydanie decyzji

28. Budowa stacji paliw ul. 11-listopada (nr 2-01/11)(23.05.2011r.)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

2/2011

2.       

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Wniosek

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.2.2011

8.       

Dokument wytworzył

Pan Jacek Nowaczewski

9.       

Data dokumentu

23.05.2011r.

10.   

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu ( Centrum Edukacji Ekologicznej ), ul. Średnia 18, 62-100 Wągrowiec, tel 67 2689 182, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Nie dotyczy

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

31.05.2011r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości