Wnioski o wydanie decyzji

42.Budowa "instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pięcioma zbiornikami Chemirol - (1-06/13)(16.09.2013)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

6/2013

2.       

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Wniosek

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pięcioma zbiornikami o poj. 6400 litrów z wodnym parownikiem gazu o wydajności 250 kg/h do zasilania stacjonarnej suszarni zboża" na działce o numerze ewidencyjnym 5517 przy ul. Gnieźnieńskiej 47 w Wągrowcu

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.14.2013

8.       

Dokument wytworzył

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CHEMIROL" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

9.       

Data dokumentu

10.09.2013r.

10.   

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

16.09.2013 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości