Wnioski o wydanie decyzji

46. Budowa stacji paliw wraz z zabudową towarzyszącą " gastronomia oraz handel na działkach o numerach ewidencyjnych 3371/2, 3363/2, 3375, 3374, 3373, 3372/2 usytuowanych przy ul. Jankowskiej i Gnieźnieńskiej w Wągrowcu (1-01/14)(7.02.2014 r.)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

1/2014

2.       

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Wniosek

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z zabudową towarzyszącą - gastronomia oraz handel na działkach o numerach ewidencyjnych 3371/2, 3363/2, 3375, 3374, 3373, 3372/2 usytuowanych  przy ul. Jankowskiej i Gnieźnieńskiej w Wągrowcu

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.3.2014

8.       

Dokument wytworzył

„Cepen Wągrowiec" Sp. z o.o.

ul. Jankowska 2, 62-100 Wągrowiec

9.       

Data dokumentu

5.12.2013 r. 9 (wpływ 6.02.2014 r.)

10.   

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-01/14

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

7.02.2014 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości