Wnioski o wydanie decyzji

51. Budowa hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stacją paliw płynnych i gazu LPG zlokalizowanego na działce nr 4173/1 przy ul. Rogozińskiej w Wągrowcu (1-02/15)(18.03.2015)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

2/2015

2.       

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Wniosek

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

budowa hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stacją paliw płynnych i gazu LPG  zlokalizowanego na działce nr 4173/1 przy ul. Rogozińskiej w Wągrowcu,

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.3.2015

8.       

Dokument wytworzył

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STAN-POL

Sława Wielkopolska 10

62-085 Skoki

9.       

Data dokumentu

3.03.2015 r.  (wpływ 9.03.2015 r.)

10.   

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-02/15

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

18.03.2015 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości