Wnioski o wydanie decyzji

53.Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu złomu (1-03/15)(6.08.2015)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

3/2015

2.       

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Wniosek

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu złomu na działkach o numerach ewidencyjnych 3887/10 oraz 3889/13, obręb 0001 Wągrowiec usytuowanych przy ul. Grunwaldzkiej  w Wągrowcu

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.6.2015

8.       

Dokument wytworzył

Piotr Sadowski

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX

Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp.

9.       

Data dokumentu

30.07.2015 r.

10.   

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

3-01/15

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

6.08.2015 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości