Wnioski o wydanie decyzji

54. Budowa zaplecza technicznego obsługi pojazdów szynowych oraz budowa hali postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą (4-01/15)(12.08.2015)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

4/2015

2.       

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Wniosek

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zaplecza technicznego obsługi pojazdów szynowych oraz budowie hali postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą  na działkach o numerach ewidencyjnych 2246/1, 2246/2, 2247, 2248/1, 2248/2, 2248/3, 2249, 2250/1, 2295, 2296, 2297/1, 2298 obręb Wągrowiec

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.7.2015

8.       

Dokument wytworzył

Pan Adam Smogóra E=R=G Polska Sp. z o.o., s.k. Pełnomocnik Inwestora Koleje Wielkopolskie Sp. z  o.o.

9.       

Data dokumentu

31.07.2015 r.

10.   

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

4-01/15

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

12.08.2015 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości