Wnioski o wydanie decyzji

4. instalacja anteny linii radiowej na wieży telekomunikacyjnej zlokalizowanej na terenie ENEA S.A. Główny Punkt Zasilania Wągrowiec, na działce o numerze ewidencyjnym 33, ul. Kcyńska 102 w Wągrowcu (NR 1-04/07)( 23.02.2007 )

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1

Numer wpisu w spisie kart

1-04/07

 

2

Zakres przedmiotowy wniosku

instalacja anteny linii radiowej na wieży telekomunikacyjnej zlokalizowanej na terenie ENEA S.A. Główny Punkt Zasilania Wągrowiec, na działce o numerze ewidencyjnym 33, ul. Kcyńska 102 w Wągrowcu

3

Znak sprawy

OS. 7624/4/07

4

Data złożenia

23 luty 2007r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres)

Pan Edward Ambroziak, Pełnomocnik ENEA S.A. w Poznaniu

Ul. Samarytanka 23A

03-592 Warszawa

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

1.      Wniosek

2.      Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

3.      Mapa ewidencyjna

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Miasta Wągrowca

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ) tel. 67 26 89 182

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )

trwa postępowanie

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

Lista wiadomości