Wnioski o wydanie decyzji

5. budowa przebicia ulicy Różanej do ulicy Rgielskiej w Wągrowcu wraz z odwodnieniem i oświetleniem (NR 1-05/07)( 7.03.2007 )

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1

Numer wpisu w spisie kart

1-05/07

 

2

Zakres przedmiotowy wniosku

budowa przebicia ulicy Różanej do ulicy Rgielskiej w Wągrowcu wraz z odwodnieniem i oświetleniem

3

Znak sprawy

OS. 7624/6/07

4

Data złożenia

7 marca 2007r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres)

Urząd Miejski w Wągrowcu

Ul. Kościuszki 15A

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

1.      Wniosek

2.      charakterystyka przedsięwzięcia

3.      Mapa ewidencyjna

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Miasta Wągrowca

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ) tel. 67 26 89 182

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )

decyzja

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 2-07/07, 2-11/07

12

Uwagi

 

Lista wiadomości