Wnioski o wydanie decyzji

3. budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Osada w Wągrowcu obejmującej ulice: Bartodziejska, Wodna, Wioślarska, Kajakowa, Żeglarska, Regatowa, Jachtowa, Letnia, Zimowa, Jesienna, Dębińska (NR 1-03/07)( 12.03.2007 )

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1

Numer wpisu w spisie kart

1-03/07

 

2

Zakres przedmiotowy wniosku

budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Osada w Wągrowcu obejmującej ulice: Bartodziejska, Wodna, Wioślarska, Kajakowa, Żeglarska, Regatowa, Jachtowa, Letnia, Zimowa, Jesienna, Dębińska

3

Znak sprawy

OS. 7624/3/07

4

Data złożenia

12 styczeń 2007r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Janowiecka 100 w Wągrowcu

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

1.      Wniosek

2.      Charakterystyka przedsięwzięcia

3.      Mapa ewidencyjna

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Miasta Wągrowca

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ) tel. 67 26 89 182

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )

Decyzja 7624/3/07

Nr wpisu 2-06/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 Nr 2-03/07, 2-06/07

12

Uwagi

 

Lista wiadomości