Wnioski o wydanie decyzji

10. budowa hali magazynowej na wyroby gotowe oraz surowców do produkcji, przyległej do istniejącej hali produkcyjno – magazynowej przy ul Gnieźnieńskiej 74 (Nr 1-10/07)(17.04.2007)

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1

Numer wpisu w spisie kart

1-10/07

 

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Budowa hali magazynowej na wyroby gotowe oraz surowców do produkcji, przyległej do istniejącej hali produkcyjno – magazynowej przy ul Gnieźnieńskiej 74

3

Znak sprawy

OS. 7624/11/07

4

Data złożenia

17 kwietnia 2007r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres)

MECAPOL S.A., ul. Gnieźnieńska 74, 62-100 Wągrowiec

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

1.      Wniosek

2.      charakterystyka przedsięwzięcia

3.      Mapa ewidencyjna

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Miasta Wągrowca

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ) tel. 67 26 89 182

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )

trwa postępowanie

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

Lista wiadomości