Wnioski o wydanie decyzji

12. remont stacji gazowej w Wągrowcu ( 1-12/07)(26.04.2007r.)

 Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

 
1 Numer wpisu w spisie kart 1-12/07 
2 Zakres przedmiotowy wniosku Remont stacji gazowej w Wągrowcu
3 Znak sprawy OS. 7624/14/07
4 Data złożenia 26 kwietnia 2007r.
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) 1.      Wniosek2.      charakterystyka przedsięwzięcia3.      Mapa zasadnicza
7 Nazwa organu – adresata wniosku Burmistrz Miasta Wągrowca
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu) Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ) tel. 67 26 89 182
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień ) Wydano decyzje o umorzeniu postępowania
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  2-19/07
12 Uwagi  
Lista wiadomości